- digitaal reflex + technische camera

- studio 200m2 met grondhorizon

- keuken 30m2

- verlichting: tot MEGA-lite 1 x 3,5m

- retouche & beeldmanipulatie

Jongeneelen Photographers

Brugstraat 63

B-2300 Turnhout

T +32(0)14 424 888

M +32(0)496 861 273

info@jongeneelen.be